haalbaarheidsscan chloordioxidegenerator? < body>
top of page

Legionella groeisnelheid: Wat beïnvloedt de vermenigvuldigingssnelheid van legionella?Legionellabacteriën gedijen gemakkelijk in waterinstallaties waarbij de watertemperatuur zich bevindt tussen 25°C en 50°C. Deze bacteriën hebben de neiging zich te vestigen in biofilms, wat slijmlagen zijn die zich aan de binnenkant van leidingen of in het bezinksel op de bodem van leidingen en reservoirs vormen. De ontwikkelingssnelheid van deze biofilm kan variëren, afhankelijk van factoren zoals waterdoorstroming, het gebruikte leidingmateriaal en de algehele waterkwaliteit.


Legionellawet- en regelgeving

Conform het Bouwbesluit, het Drinkwaterbesluit en de aansluitvoorwaarden van waterleidingbedrijven is naleving van NEN 1006 vereist voor drinkwaterinstallaties. Deze norm bepaalt de eisen voor het ontwerp en beheer van drinkwaterinstallaties, en draagt bij aan de preventie van legionellabacteriegroei.


Specifieke richtlijnen voor legionellapreventie worden behandeld in Hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit en de Ministeriële Regeling Legionellapreventie. Eigenaren van prioritaire instellingen zijn verplicht om een legionellarisicoanalyse uit te voeren, terwijl andere bedrijven volgens Artikel 19 van het Drinkwaterbesluit (Zorgplicht) eveneens verantwoordelijk zijn voor het handhaven van goed werkende installaties.


Op zoek naar een definitieve oplossing tegen legionella? Klik dan hier:


29 weergaven0 opmerkingen
bottom of page
haalbaarheidsscan chloordioxidegenerator? < body>