top of page

helder in legionella preventie

HelderheidOverWater biedt full-service dienstverlening op het gebied van legionella preventie. Wij ondersteunen veel grote organisaties bij het preventief verminderen van risico's op legionella besmetting.  Voor onder andere woningbouwverenigingen, verzorgingshuizen en hotels voeren wij inspecties uit en maken wij risico-analyses en beheersplannen.

Legionella preventie

HelderheidOverWater ondersteunt veel grote organisaties bij het preventief verminderen van risico's op legionella besmetting. Onder andere voor woningbouwverenigingen,  verzorgingshuizen en hotels worden inspecties uitgevoerd en maken wij risico-analyses  en beheersplannen. 

legionella-preventie.jpg

Nieuwe methode legionella preventie en beheersing dankzij Biocide

De OnicBlue Generator, doseert, bewaakt en produceert continu op een veilige wijze Chloordioxide als desinfectie van (drink)water. Deze techniek wordt direct na de watermeter gedoseerd en heeft geen nadelige gevolgen voor de veiligheid van het water, en is goedgekeurd door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Dankzij de toelating van het (Ctgb) is de OnicBlue generator niet alleen inzetbaar voor ziekenhuizen, verpleeghuizen of zorginstellingen, maar ook voor kantoren, hotels en particulieren. 

 

Doordat er geen corrigerende acties meer nodig zijn zoals reiniging van de installatie en herbemonstering, levert de OnicBlue generator een jaarlijkse kostenbesparing op van 80 procent. De terugverdientijd van de overstap naar Biocide is slechts een halfjaar. Helderheid over Water is trotse partner van dit revolutionaire systeem.

bottom of page