top of page

LEGIONELLA PREVENTIE en beheer

HelderheidOverWater BV biedt uw organisatie full-service dienstverlening voor legionella preventie. Met onze jarenlange kennis en ervaring nemen wij al uw werkzaamheden rondom legionellabeheer uit handen, zodat uw organisatie voldoet aan de wetgeving voor legionellapreventie(compliance).

Goede legionellapreventie bestaat in de ogen van HelderheidOverWater uit advies, awareness en op legionella toegespitst beheer van de drinkwaterinstallatie.

Full-service dienstverlening Legionellla preventie en beheer

Afhankelijk van uw wensen kan HelderheidOverWater (HOW) het volgende voor u verzorgen:

  • Risicoanalyse: aan de hand van onze risicoanalyse brengen wij de risicovolle punten in uw leidingwaterinstallatie volledig in kaart. Dit zijn de punten waar legionellabacteriën zich kunnen ontwikkelen. Lees meer>>

  • Opstellen beheersplan: wij stellen een legionella beheersplan op (conform BRL 6010) waarbij middelen en financiën binnen de perken blijven. In dit plan zijn alle beheersmaatregelen beschreven die voortvloeien uit de risicoanalyse. Lees meer>>

  • Uitvoering van het beheersplan: Helderheidoverwater kan u ook ontzorgen op het gebied van de uitvoering van het legionella beheerpslan. Zo weet u zeker dat uw organisatie voldoet aan de wettelijke eisen. Tevens kunnen wij eventuele installatieaanpassingen uitwerken tot een gedetailleerd plan (plan van aanpak), waarbij HOW de gehele coördinatie op zich neemt. In dit plan staat welke beheersmaatregelen uw bedrijf wekelijks, maandelijks en/of jaarlijks dient uit te voeren.

  • Beheer: de ontzorging van het legionella beheer van uw complexen wordt in zijn geheel door ons geregeld. Dit betekent dat na het opstellen van de risicoanalyse en het beheersplan direct alle taken, verantwoordelijk- en bevoegdheden vertaald worden naar een speciaal ontwikkelde software omgeving. Binnen deze software worden alle eenmalige taken en reguliere beheertaken gekoppeld aan een specifiek tappunt. Alle taken zijn vervolgens te koppelen aan een uitvoerder van deze taak. Door de diversiteit aan taken, zijn meerdere uitvoerenden met hun specifieke taken vast te leggen.

  • Vastlegging verantwoordelijkheden: om vervolgens het beheer te kunnen borgen en alle partijen te kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid op de uitvoering van de specifieke taken, wordt met de gebruikers een contract opgesteld.

  • Borging: u wordt verder ontzorgd door het overall beheer in zijn geheel voor u te regelen. Dit betekent dat HOW het gehele proces bewaakt en aanstuurt. Per kwartaal bespreken en rapporteren wij de stand van zaken. De rapportages zijn met dashboards dusdanig opgebouwd, dat een zeer overzichtelijk geheel van uw bezit ontstaat inzake legionellapreventie.

bottom of page