haalbaarheidsscan chloordioxidegenerator? < body>
top of page
chloordioxidegenerator

De enige definitieve oplossing

tegen legionella. Direct resultaat. 

Dé enige definitieve en betaalbare oplossing
tegen uw legionella probleem

De OB Generator garandeert als enige in Nederland een 100% veilige legionella-omgeving binnen drie maanden na plaatsing. De OB Generator doseert, bewaakt en produceert continu op een veilige wijze chloordioxide als desinfectie van (drink)water. Doordat er geen corrigerende acties meer nodig zijn zoals reiniging van de installatie en herbemonstering, levert de OB Generator een jaarlijkse kostenbesparing van ongeveer 80 procent op. Reken voor eens en voor altijd af met uw legionella problemen, werk toe naar minder vaste spoeltaken, creëer rust binnen uw afdeling en bespaar jaarlijks aan beheerskosten.

Reken voor eens en altijd af 
met uw legionellaprobleem

Gezondheid & Veiligheid

Bewezen is dat er geen gezondheidsrisico’s aanwezig zijn bij het gebruik van de toegepaste hoeveelheid chloordioxide (0,2ppm/l) in het drinkwatersysteem. De gasvormige substantie is geheel, geur, kleur en smaakloos. Dankzij de toelating van het (C.t.g.b.) is de OB Generator niet alleen inzetbaar voor ziekenhuizen, verpleeghuizen of zorginstellingen, maar ook voor kantoren, hotels en nieuwbouw. Naast de garantie op een legionella veilige omgeving is de Chloordioxide Generator 100% afbreekbaar en dus niet ongezond voor mens, natuur, milieu en uw leidingwerk. 

Voordelen van chloordioxide

OB Generator installatieproces

Is uw organisatie toe aan de overstap naar de OB Generator? Binnen zes weken is het al mogelijk om van uw organisatie een legionellaveilige omgeving te maken.
Ons installatieproces ziet er als volgt uit:

Organisatie ondertekent leasecontract voor overstap naar OB Generator.

Onze monteur bekijkt uw installatie en plaatst na  hydrofoor een BA-keerklep waardoor geen terugstroming ontstaat naar de dienstlevering van uw waterbedrijf.

Dode leidingen zijn weggehaald en of niet doorstromende leidingdelen zijn meer aanwezig.

Huidige RABP van drinkwaterinstallatie wordt gecontroleerd en aangevuld  met toepassing chloordioxide.

Op basis van RABP wordt gekeken of extra spuiventielen nodig zijn, zodat juiste doorstroming ontstaat.

Pand krijgt eenmalige nulreiniging.

Binnen 5 uur is installatie ontdaan van biofilm. 

Gefeliciteerd! Uw drinkwaterinstallatie is volledig gereinigd en wordt aangesloten op de OB Generator.

OnicBlue generator

Wat is chloordioxide?

Chloordioxide werd in 1814 ontdekt door Humphrey Davy. Hij produceerde het gas door zwavelzuur (H2SO3) op kaliumchloraat (KClO3) te gieten. Vervolgens verving hij zwavelzuur door onderchlorig zuur (HOCl). De afgelopen paar jaren is die reactie ook gebruikt om grote hoveelheden chloordioxide te produceren, waarbij in plaats van kaliumchloraat natriumchloraat (NaClO3) wordt gebruikt.

Chloordioxide kan gebruikt worden als oxideer- of desinfectiemiddel. Het is een zeer sterke oxidator en is effectief in het doden van ziekteverwekkende organismen als schimmels, bacteriën en virussen. Daarnaast voorkomt en verwijdert het biofilm.

Gebruik chloordioxide

Dankzij de eigenschappen van chloordioxide wordt het tegenwoordig gebruikt bij de desinfectie van koeltorenwater, industriële luchtbehandeling, de productie van levensmiddelen, oxidatie van industrieel afval en de gassterilisatie van medische apparaten.

 

Chloordioxide als desinfectie middel heeft zich in heel Europa al reeds bewezen met naar schatting zo’n 85.000 uitstaande chloordioxide generatoren. In de bestrijding tegen legionella in onze waterleidingsystemen is het tegengaan van biofilm door de residuale werking van chloordioxide enorm belangrijk. 

Verzorger met patiënt

Chloordioxide uiterst effectief tegen biofilm en legionella

Chloordioxide is uiterst effectief tegen de vorming van biofilm in het waterleidingnet. Biofilm vormt binnen in de leiding een beschermende laag over ziekteverwekkende organismen, waardoor deze door de meeste desinfectiemiddelen niet bereikt kunnen worden. Chloordioxide verwijdert de biofilm en doodt ziekteverwekkende organismen. Doordat chloordioxide dankzij de OB Generator continue gedoseerd wordt in de drinkwaterinstallatie, voorkomt het de vorming van biofilm en daarmee legionella.

logo HOW 2023.png

"Als organisatie kijken we naar de nieuwste innovaties van morgen om zo onze klanten elke dag weer optimaal te bedienen"

Info voor legionella adviseurs

Bent u een BRL-1610 gecertificeerd bedrijf en u vraagt zich af of de chloordioxide generator kan worden aangesloten bij uw klant? 

De chloordioxide generator, dat als enige product in Nederland zorgt voor een 100% veilige legionella omgeving, is gemakkelijk toe te voegen aan het huidige beheersplan van uw klant. Voordeel van onze installatie is dat het beheer gewoon in handen blijft bij het huidige legionella adviesbureau (u).

image00031.jpeg
 • Is chloordioxide hetzelfde als chloor?
  Nee, chloordioxide heeft een andere atoomsamenstelling ten opzichte van chloor. Chloor reageert met de meeste organische verbindingen. Chloordioxide daarentegen reageert slechts met zwakkere organische verbindingen en wordt daardoor niet snel verbruikt. Het resulteert in veel lagere doseringen van chloordioxide om een stabiel residu te creëren, dan bij chloor het geval is. Chloordioxide heeft in vergelijking met chloor en veel andere desinfectietechnieken een groot aantal voordelen. Deze voordelen ontstaan door de unieke combinatie van een lage oxidatiekracht en een hoge oxidatiecapaciteit. Ondanks de lagere oxidatiekracht heeft chloordioxide een betere oxiderende werking dan chloor op bacteriën, sporen en virussen, waarvan sommige niet door chloor bestreden kunnen worden. De sporicidale en virucidalewerking van chloordioxide is bij dezelfde concentratie beter als die van chloor. Desinfectie met chloordioxide veroorzaakt geen geurhinder zoals chloor. Het vernietigt fenolen, die geur- en smaakproblemen veroorzaken in de drinkwaterbehandeling.
 • Hoe wordt chloordioxide gebruikt als desinfectiemiddel?
  De behandeling van drinkwater kan worden gezien als de belangrijkste desinfectiemethode van chloordioxide. Dankzij de goede biociderende eigenschappen van chloordioxide wordt het tegenwoordig ook gebruikt in andere bedrijfstakken. Zoals bij de desinfectie in de afvalwaterbehandeling, de industriële proceswaterbehandeling, de desinfectie van koeltorenwater, industriële luchtbehandeling, mosselcontrole, de productie en behandeling van levensmiddelen, de desinfectie van voedselbereidingsmiddelen, de oxidatie van industrieel afval en de gassterilisatie van medische apparaten.
 • Is chloordioxide zichtbaar in het drinkwater?
  De dosering van 0,2 ppm chloordioxide in het drinkwatersysteem is geheel kleurloos. Het drinkwater zal van de chloordioxide geen andere kleur krijgen. Daarnaast is deze hoeveelheid goedgekeurd door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Dankzij de toelating van het Ctgb is de OnicBlue generator niet alleen inzetbaar voor ziekenhuizen, verpleeghuizen of zorginstellingen. Maar ook voor kantoren, hotels en particulieren. Naast de garantie op een legionella veilige omgeving is de chloordioxide generator 100% afbreekbaar en dus gezond voor mens, natuur en milieu.
 • Is de toegevoegde hoeveelheid chloordioxide in drinkwater schadelijk voor de gezondheid?
  Nee, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft na een certificeringstraject van zeven jaar beoordeeld dat ons systeem veilig is voor mens, dier en milieu. Hierdoor is het systeem niet alleen inzetbaar voor ziekenhuizen, verpleeghuizen of zorginstellingen. Maar ook kantoren, hotels en particulieren.
 • Binnen hoeveel tijd ben ik met het OnicBlue Chloordioxide generator van mijn legionella-probleem af?
  Nadat het risicobeheersplan van het pand is vernieuwd, gecontroleerd is of alle tappunten goed doorgespoeld kunnen worden en als laatste fase er chemisch gereinigd is. Wordt het biocide systeem gekoppeld aan het leidingwerk. Vanaf dat moment zal de chloordioxide zijn werk doen en zowel de legionella als de biofilm doden. Na één jaar van spoelen met het biocide systeem is de legionella uit het leidingwerk opgelost en verdwenen.
 • Hoe wordt chloordioxide opgenomen in het huidige beheersplan van de klant en wat betekent dit voor het advieswerk van de legionella-adviseur?
  Chloordioxide valt binnen de drinkwaterwereld onder de noemer alternatieve techniek (BRL-14010-3). In een situatie waarbij een eigenaar van het pand al samenwerkt met een legionella-adviseur en kiest voor de alternatieve techniek met chloordioxide, gebeurt het volgende: - De huidige legionella-adviseur zal ook na plaatsing van chloordioxide gewoon het advieswerk blijven doen voor de locatie. - Wat wel wordt aangepast is het risicobeheersplan. Daarin wordt de alternatieve techniek met chloordioxide onder een aparte kop opgenomen en toegevoegd. - De beheerstaken en onderhoud van chloordioxide blijven wel voor rekening vallen voor Helderheid over Water. Het advieswerk dat niet te maken heeft met chloordioxide, maar wel met andere legionella taken, blijft voor rekening van huidige legionella-adviseur.
 • Bij welke bedrijven en instellingen kan de Chloordioxide worden toegepast?
  Dankzij de verkregen Ctgb verklaring is de OnicBlue Generator toepasbaar op alle gebouw soorten.
 • Komt de OnicBlue Chloordioxide generator op naam te staan van de verhuurder of de huurder?
  De OnicBlue Chloordioxide generator komt altijd op naam te staan van de verhuurder van het pand. Binnen de huur allonge is het gebruikelijk dat de verhuurder en huurder de kosten van plaatsing en jaarlijkse kosten met elkaar delen. Beide partijen dienen hierover vooraf heldere afspraken met elkaar te maken.
 • Welke kostenverdeling is mogelijk indien twee partijen (verhuurder & huurder) besluiten om de OnicBlue Generator in het complex te plaatsen?
  Voorbeeldcase: Indien een complex met structurele legionellaproblemen gehuurd wordt door bijvoorbeeld een zorginstelling (prioritair), dan is het verstandig dat de verhuurder van het pand en de huurder samen om de tafel gaan zitten om de kostenverdeling te bespreken. Veelvoorkomende situatie die wij als Helderheid over Water in de praktijk zien gebeuren is: 1. Verhuurder van het pand bekostigd de eenmalige plaatsing van de OnicBlue Generator. 2. D.m.v. een huur allonge worden jaarlijkse leasekosten 50/50 gedeeld door de verhuurder en huurder. Beide partijen ervaren hierdoor jaarlijks gezien een grote kostenbesparing en allebei profiteren ze van de ontzorging op het gebied van legionellabeheer.
 • Wat bedragen ongeveer mijn kosten bij aansluiting van de OnicBlue Generator?
  De kosten zijn variabel en afhankelijk van uw drinkwaterinstallatie, benodigde installatie-aanpassingen en de grote van uw complex. De investering bestaat uit twee onderdelen: 1. Eenmalige kosten. Dit houdt in: installatie aanpassingen aan uw drinkwaterinstallatie en aansluiting van de OnicBlue Generator aan uw drinkwatersysteem. 2. Jaarlijkse kosten. U sluit met Helderheid over Water een leasecontract af voor de werking van de OnicBlue Generator. In het leasecontract zit inbegrepen: onderhoud, Ctgb.-certificaat, service, jaarlijks bijvullen van de chemievaten en een handig online softwareprogramma, waarbij u meekijkt naar de werking en dosering van de OnicBlue Generator. Zo behoudt u het overzicht en wordt u ontzorgt op het gebied van legionellataken. De jaarlijkse kosten bedragen rond de 10.000 euro per jaar en is inclusief bovenstaande dienstverlening.
 • Mag mijn instantie direct overstappen op gebruik met chloordioxide?
  Ja, in tegenstelling tot de ladder van VROM bevat het opstapje van ILT slechts één stap. Dit opstapje maakt duidelijk of het inzetten van elektrochemische technieken, zoals koper-zilver ionisatie, een optie is voor legionella preventie. Voordat overgegaan kan worden naar inzet van koper-zilver ionisatie dient er sinds het nieuwe Drinkwaterbesluit slechts met twee belangrijke punten rekening gehouden worden: betreft het een prioritaire locatie en is er al eens 100 kve/l of meer legionella aangetoond in de drinkwaterinstallatie. Indien beide met ‘ja’ beantwoord kan worden, en het thermisch, fysisch of fotochemisch beheer is naar het schriftelijke en gemotiveerde oordeel van een BRL-6010 gecertificeerd bedrijf redelijkerwijs niet mogelijk, is koper-zilver ionisatie per direct inzetbaar. De nieuwste BRL 14010-3 toelating (speciaal gemaakt voor Chloordioxide omdat deze een uitzonderingspositie bekleedt t.o.v. de overige alternatieve technieken). De uitzondering betreft het feit dat chloordioxide een CTGB goedkeuring heeft (16195 N) en geen enkele nadelige bijwerking heeft en als duurzaam betiteld wordt. De toelating heeft als strekking dat deze geldt voor alle collectieve drinkwaterinstallaties zowel voor -publiek alsmede privaat-rechtelijk en dat alleen voor prioritaire instelling een meldingsplicht nodig is. Toevoeging in de BRL 14010-3 Indien beide met ‘ja’ beantwoord kan worden, en het thermisch, fysisch, chloordioxide of fotochemisch beheer is naar het schriftelijke en gemotiveerde oordeel van een BRL-6010 gecertificeerd bedrijf redelijkerwijs niet mogelijk, is koper-zilver ionisatie pas inzetbaar. Door deze toevoeging kan koper-zilver ionisatie alleen toegepast worden als chloordioxide niet werkt.
 • Waarom is chemisch reinigen alsnog nodig bij aanschaf van een OnicBlue Generator?
  Vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn regels opgesteld waaraan de alternatieve techniek (Chloordioxide) aan moet voldoen voor plaatsing. Hierin is opgesteld dat voor de actieve werking van de OnicBlue Generator, het pand eerst chemisch gereinigd moet worden (nulreiniging). Hieronder lees je het totaalpakket van eisen dat de ILT stelt:
 • Hoe lang duurt het chemisch reinigen?
  Om ervoor te zorgen dat biofilm inclusief eventuele ongewenste bacteriën uit de waterleidingen worden verwijderd zal de complete waterleidinginstallatie een chemische reiniging/desinfectie ondergaan. In tegenstelling tot andere chemische processen, die soms wel tot twee dagen in beslag nemen. Bieden wij een chemische reiniging aan dat binnen 5 uur is afgerond. Dit betekent minder impact op het zorgpersoneel en de bewoners. Deze chemische reiniging/desinfectie wordt uitgevoerd met het product Laquick N15079 (Perlatic Acid).
 • Mijn vraag staat hier niet tussen
  Als uw vraag niet beantwoord kan worden via onze veel gestelde vragen dan kunt u contact op nemen via de contact pagina.

Meer informatie

bottom of page
haalbaarheidsscan chloordioxidegenerator? < body>