top of page
chloordioxidegenerator

 


 

De enige definitieve oplossing

tegen legionellaDirect resultaat. 

Maak een einde aan uw legionella-hoofdpijndossier

De OnicBlue Generator is dé nieuwe goedgekeurde techniek om legionella en biofilm voor goed te verwijderen. 
Dankzij het gebruik van de generator, die geleidelijk chloordioxide doseert in de drinkwaterinstallatie, zijn er geen corrigerende acties meer nodig zoals: reiniging van de installatie en herbemonstering. Dit zorgt voor een jaarlijkse kostenbesparing van gemiddeld zo'n 80 procent op het legionellabeheer bij panden met intensieve legionellaproblemen en verhoogde beheerskosten.

Beëindig uw legionella hoofdpijndossier vandaag nog

Gezondheid & Veiligheid

Bewezen is dat er geen gezondheidsrisico’s aanwezig bij het gebruik van de toegepaste hoeveelheid chloordioxide in het drinkwatersysteem. De gasvormige substantie is geheel, geur, kleur en smaakloos. Dankzij de toelating van het (C.t.g.b.) is de OnicBlue Generator niet alleen inzetbaar voor ziekenhuizen, verpleeghuizen of zorginstellingen, maar ook voor kantoren en hotels. Naast de garantie op een legionella veilige omgeving is de Chloordioxide Generator 100% afbreekbaar en dus niet ongezond voor mens, natuur en milieu. 

OnicBlue Generator installatieproces

Is uw organisatie toe aan de overstap naar de OnicBlue Generator? Binnen zes weken is het al mogelijk om van uw organisatie een legionellaveilige omgeving te maken.
Ons installatieproces ziet er als volgt uit:

Organisatie ondertekent leasecontract voor overstap naar OnicBlue Generator.

Onze monteur bekijkt uw installatie en plaatst na  hydrofoor een BA-keerklep waardoor geen terugstroming ontstaat naar de dienstlevering van uw waterbedrijf.

Dode leidingen zijn weggehaald en of niet doorstromende leidingdelen zijn meer aanwezig.

Huidige RABP van drinkwaterinstallatie wordt gecontroleerd en aangevuld  met toepassing chloordioxide.

Op basis van RABP wordt gekeken of extra spuiventielen nodig zijn, zodat juiste doorstroming ontstaat.

Pand krijgt eenmalige nulreiniging.

Binnen 5 uur is installatie ontdaan van biofilm. 

Gefeliciteerd! Uw drinkwaterinstallatie is volledig gereinigd en wordt aangesloten op de OnicBlue Generator.

Voordelen toepassing Chloordioxide

OnicBlue generator

Wat is chloordioxide?

Chloordioxide werd in 1814 ontdekt door Humphrey Davy. Hij produceerde het gas door zwavelzuur (H2SO3) op kaliumchloraat (KClO3) te gieten. Vervolgens verving hij zwavelzuur door onderchlorig zuur (HOCl). De afgelopen paar jaren is die reactie ook gebruikt om grote hoveelheden chloordioxide te produceren, waarbij in plaats van kaliumchloraat natriumchloraat (NaClO3) wordt gebruikt.

Chloordioxide kan gebruikt worden als oxideer- of desinfectiemiddel. Het is een zeer sterke oxidator en is effectief in het doden van ziekteverwekkende organismen als schimmels, bacteriën en virussen. Daarnaast voorkomt en verwijdert het biofilm.

Gebruik chloordioxide

Dankzij de eigenschappen van chloordioxide wordt het tegenwoordig gebruikt bij de desinfectie van koeltorenwater, industriële luchtbehandeling, de productie van levensmiddelen, oxidatie van industrieel afval en de gassterilisatie van medische apparaten.

 

Chloordioxide als desinfectie middel heeft zich in heel Europa al reeds bewezen met naar schatting zo’n 85.000 uitstaande chloordioxide generatoren. In de bestrijding tegen legionella in onze waterleidingsystemen is het tegengaan van biofilm door de residuale werking van chloordioxide enorm belangrijk. 

Verzorger met patiënt

Chloordioxide uiterst effectief tegen biofilm en legionella

Chloordioxide is uiterst effectief tegen de vorming van biofilm in het waterleidingnet. Biofilm vormt binnen in de leiding een beschermende laag over ziekteverwekkende organismen, waardoor deze door de meeste desinfectiemiddelen niet bereikt kunnen worden. Chloordioxide verwijdert de biofilm en doodt ziekteverwekkende organismen. Doordat chloordioxide dankzij de OnicBlue Generator continue gedoseerd wordt in de drinkwaterinstallatie, voorkomt het de vorming van biofilm en daarmee legionella.

logo HOW 2023.png

"Als organisatie kijken we naar de nieuwste innovaties van morgen om zo onze klanten elke dag weer optimaal te bedienen"

Meer informatie

bottom of page