top of page

Chloordioxide: Dé Nieuwe techniek voor legionellapreventie en beheersing

De OnicBlue Chloordioxide generator is dé nieuwe goedgekeurde techniek om legionella en biofilm te verwijderen, beheersen en te bewaken. Met het gebruik van de gatekeeper zijn er geen corrigerende acties meer nodig zoals reiniging van de installatie en herbemonstering. Dit zorgt voor een jaarlijkse kostenbesparing op legionellabeheer van gemiddeld zo'n 80 procent. Dankzij de toelating van het (C.t.g.b.) is de OnicBlue generator niet alleen inzetbaar voor ziekenhuizen, verpleeghuizen of zorginstellingen, maar ook voor kantoren en hotels. Naast de garantie op een legionella veilige omgeving is de Chloordioxide generator 100% afbreekbaar en dus niet ongezond voor mens, natuur en milieu.  

 

Jaarlijkse kostenbesparing van
80% bij gebruik OnicBlue Generator

 • Legionella en microbiologie in het algemeen zorgen vaak voor grote problemen op het raakvlak van organisatie en veiligheid. Bij te hoge KVE-waarden, is het verplicht een stappenplan te volgen. Het kost veel tijd en geld om alle certificaten, documenten en rapporten te archiveren en om de uitvoering de bewaken en te borgen.

 

 • Het vergt een aanzienlijke tijd om handhaving van de instanties voor te bereiden en op te volgen. Op basis van onze ervaringen bij diverse klanten hanteren wij bij het gebruik van de OnicBlue Generator een jaarlijkse kostenbesparing van 80 procent op beheerskosten van legionella. Deze grote besparing komt o.a. doordat er geen corrigerende acties meer nodig zijn zoals reiniging van de installatie en herbemonstering.

 

 • De terugverdientijd van de overstap naar OnicBlue Generator is gemiddeld slechts een halfjaar. 

Uitlegvideo: OnicBlue Generator

Het OnicBlue Chloordioxide Generator levert

de volgende voordelen op:

 • Legionellaveilige omgeving direct na plaatsing: geen ad hoc situaties binnen de omgeving.

 • Minder kans op legionellaloze meldingen.

 • Er zijn geen corrigerende acties meer nodig zoals reiniging van de installatie en herbemonstering.

 • De OnicBlue Generator heeft als enige in Nederland een C.t.g.b. verklaring, hierdoor op alle gebouwsoorten toepasbaar.

 • Drinkwater blijft ook met toevoeging van hoeveelheid Chloordioxide (0,2 ppm) schoon en veilig.

 • Klant hoeft geen grote installatieaanpassingen te maken, maar zit met vaste onderhoudskosten per jaar dankzij de OnicBlue Generator.

 • Vaste jaarlijkse onderhoudskosten ontzorgen de gebruiker. 

Voordelen gebruik OnicBlue Chloordioxide Generator t.o.v. koper/zilver-ionisatie:

 • Chloordioxide is 100% afbreekbaar en dus gezond voor mens, natuur en milieu. 

 • De OnicBlue Generator kan op alle gebouwsoorten worden toegepast.

 • De OnicBlue Generator mag ook toegepast worden bij nieuwbouwprojecten. 

 • Bij gebruik Chloordioxide is er een minimale monstername t.o.v. koper/zilver-ionisatie.

 • OnicBlue garandeert een legionellaveilige omgeving en beheert deze nauwkeurig dankzij leasecontract. 

Hoe werkt de OnicBlue Generator? 

De OnicBlue generator produceert, doseert en bewaakt continu op veilige wijze Chloordioxide als desinfectie van (drink)water. Het systeem voegt een minuscule toestroom van 0,2 ppm chloordioxide in het drinkwatersysteem van de desbetreffende vestiging. De werkzame stof chloordioxide wordt in situ bereid door de twee precursor: Zoutzuur en natriumhypochloriet, met elkaar te mengen. Deze techniek wordt direct na de watermeter gedoseerd en heeft geen nadelige gevolgen voor de veiligheid van het water (heeft namelijk de Ctgb-verklaring, toelatingsnummer: 16197 N).

Chloordioxide als desinfectie 

Chloordioxide als desinfectie middel heeft zich in heel Europa al reeds bewezen met naar schatting zo’n 85.000 uitstaande Chloordioxide generatoren. In de bestrijding tegen Legionella in onze waterleidingsystemen is het tegengaan van biofilm door de residuale werking van Chloordioxide dan ook een belangrijke factor.

Bruikleen

De OnicBlue generator wordt middels een bruikleen overeenkomst verhuurt inclusief het complete onderhoud hiervan. Vanuit de leverancier wordt een legionellaveilige situatie gegarandeerd. Het apparaat heeft een mini gebouwbeheersysteem functie, dit betekent dat wanneer en storingen zijn en/of de Chloordioxide bijna op zijn, deze gemeld worden.

 

De online software wordt aangeboden volgens het software as a service (SaaS) model. Dit betekent dat het een online dienst betreft. U schaft de software niet aan, maar betaalt een vast bedrag per jaar voor het gebruik. Hierdoor kunnen wij een optimale service bieden en heeft u de laatste updates van het pakket.

HOW Blue Biocide systeem uitleg.jpg

Biofilm blijft onder controle

Biofilmvorming is in het leidingsysteem namelijk vaak een besmettingsbron die moeilijk aan te pakken is. De biofilm vormt een beschermende laag over de pathogene organismen waardoor deze niet bereikt worden door de meeste desinfectiemiddelen en schoonmaak systemen.

Ook al lijken leidingen schoon, blijft de kans aanwezig dat gevaarlijke biofilms aanwezig zijn.

 

De OnicBlue generator met het Full Circle Solution totaalconcept is er op gericht om de biofilm onder controle te houden waardoor bacterie groei geen kans meer krijgt. Dankzij de goede biociderende eigenschappen van chloordioxide wordt het ook steeds meer als universeel desinfectiemiddel ingezet. Het wordt in toenemende mate gebruikt voor de desinfectie van drink – en proceswater gebruikt, bij het wassen van levensmiddelen, frisdranken, koel- en afvalwater.

Voorwaarden

Om de werking van de OnicBlue verdeler te kunnen garanderen, moet de installatie in zijn geheel voldoen aan het -drinkwater (293)- en bouwbesluit en daar waar het een prioritaire instelling betreft ook aan de regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater. Om hier zeker van te zijn, dient door een BRL 6010 gecertificeerde organisatie hierop gecontroleerd worden. De controle omvat de gehele technische waterinstallatie, stagnaties, dode einden, door spuibaarheid en de werking van het bestaande beheersplan (indien aanwezig).

Naast de verklaring van het Ctgb is de OnicBlue generator in behandeling bij het Keurings Instituut voor Waterleiding Artikelen (KIWA). In de beoordelingsrichtlijnen zijn alle eisen opgenomen die de markt en overheid stellen aan producten die in contact komen met drinkwater: zowel de private, functionele eisen als de publieke, hygiënische eisen. Het Kiwa Water Mark is daarmee hèt efficiënte middel voor verkoop en gebruik van deze producten op de Nederlandse markt: producenten en leveranciers hebben nog maar met één eisenpakket te maken en de gebruiker is in één keer ontzorgd en hoeft niet verder te kijken.

HOW is KIWA BRL6010 gecertificeerd 

HelderheidOverWater (HOW) is een BRL 6010- gecertificeerd bedrijf en mag hierdoor volledig inspecteren, de risicoanalyse opstellen, als ook het beheersplan en/of het logboek van het koud- en warmwatersystemen in het bovengenoemde complex, conform de regeling Legionellapreventie in leidingwater (Drinkwaterbesluit, MRLP NEN1006, ISSO 55.1 en 2, BRL 6010).

kiwa-br6010-gecertificeerd-legionella.pn

Onze partners

HelderheidoverWater werkt al jarenlang samen met verschillende technische partners, die hun sporen hebben verdiend op het gebied van legionella preventie en duurzame energievoorziening. Deze samenwerking zorgt voor een optimale en bedrijfszekere uitvoering van de projecten.

Helder en transparant

Water heeft als waardevolle eigenschap een krachtige helderheid. Deze transparantie vindt u ook terug in onze dienstverlening. HelderheidOverWater werkt met vooraf afgesproken doelstellingen, duidelijke kosten- batenanalyses en tools waarmee u achteraf kun monitoren

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact op.

4.PNG
bottom of page