haalbaarheidsscan chloordioxidegenerator? < body>
top of page

Waarom koper/zilver-ionisatie nadeliger is bij bestrijding van legionella dan Chloordioxide

Bijgewerkt op: 6 dec. 2023

Hardnekkige legionellabesmettingen en terugkerende biofilm kunnen grote gevolgen hebben voor de gebruikers van een complex. Bij te hoge kolonievormende eenheden is de kans op veteranenziekte, ook wel legionella longontsteking genoemd, aanzienlijk vergroot. U heeft van alles gedaan, maar de legionellabesmetting blijven ondanks genomen acties terugkomen? Dan kan het plaatsen van een alternatieve techniek de uitkomst bieden. Hieronder leggen wij uit waarom dan beter gekozen kan worden voor de biocide gatekeeper met chloordioxide en niet koper/zilver-ionisatie.

Wat is elektro(chemisch) beheer?

Voor de beheersing van legionella in drinkwaterleidingen en in koeltorens zijn in Nederland sinds februari 2010 biociden toegelaten op basis van koper en zilver (elektrochemisch). Sinds 2012 ook voor in situ generatie van actief chloor uit natriumchloride (chemisch). Omdat in Nederland aan het drinkwater zo min mogelijk stoffen mogen worden toegevoegd, was toepassing van biociden tegen legionella tot nu toe uitsluitend toegestaan in zogenoemde prioritaire inrichtingen. Dit zijn locaties met een aantoonbaar risico op legionellabesmetting zoals zwembaden, zorginstellingen, maar ook hotels, bungalowparken, campings of truckstops. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft inmiddels besloten dat de beperking tot prioritaire inrichtingen kan vervallen.


Ondanks beide methodes onder alternatieve techniek vallen, zijn er grote verschillen m.b.t. veiligheid, garantie en toekomstperspectief. Hieronder een opsomming van de nadelen van gebruik van koper/zilver-ionisatie ten opzichte van Chloordioxide.


Nadelen gebruik koper/zilver-ionisatie bij bestrijding legionella


  • Eerste nadeel van koper/zilver-ionisatie is dat er verkleuring van het drinkwater ontstaat. Dit komt doordat het koper in geoxideerde vorm een groene kleur krijgt.

  • Bij onvoldoende doorstroming worden de tegels en douches aangetast.

  • In tegenstelling tot chloordioxide mag koper/zilver-ionisatie enkel worden toegepast bij prioritaire instellingen.

  • De effectiviteit van koper-zilver ionisatie is afhankelijk van de pH van het water. Bij een hoge pH neemt de effectiviteit van het koper af. Bij een pH van 9 vindt slechts een tienvoudige reductie plaats van het aantal legionellabacteriën terwijl bij een pH van 7 een miljoenvoudige reductie plaatsvindt. Bij een hoge concentratie van opgeloste deeltjes in het water reageren zilverionen met deze deeltjes en vindt er neerslag plaats, waardoor de zilverionen niet beschikbaar zijn voor desinfectie.

  • Er zijn micro-organismen die beschermingsmechanismen hebben, waarmee ze metaalionen uit hun cel verwijderen of ervoor zorgen dat de metaalionen worden omgezet in een minder giftige vorm. Legionella micro-organismen kunnen een resistentie opbouwen tegen koper-zilverionisatie.

  • De gezondheidsrisico’s bij gebruikt van koper-zilver ionisatie in het drinkwater zijn op lange termijn onduidelijk.

  • Bij nader onderzoek is naar voren gekomen dat koper-zilver ionisatie zeer waarschijnlijk op Europees niveau niet toegestaan wordt.


Daarom Chloordioxide als gatekeeper


Dankzij de recente toelating van het (Ctgb) is de methode met chloordioxide niet alleen inzetbaar voor prioritaire instellingen, maar ook kantoren, hotels en particulieren. Chloordioxide wordt gegenereerd uit natriumchloriet door verzuring, genaamd: OnicBlue Generator.

  • Daarnaast is het grote voordeel dat chloordioxide aantoonbaar milieuvriendelijk is en geen nadelige bijwerkingen heeft voor de eindgebruiker. Dit komt doordat de biocide 100 procent afbreekbaar is en dus gezond voor mens, natuur en milieu.

  • Na plaatsing van OnicBlue Generator zijn er geen corrigerende acties meer nodig zoals reiniging van de installatie en herbemonstering. Het drinkwater blijft ook met OnicBlue Generator schoon en veilig. Bij gebruik chloordioxide is er een minimale monstername nodig ten opzichte van koper/zilver-ionisatie.


Meer weten over de voordelen van chloordioxide? Klik dan op de onderstaande link.
Комментарии


bottom of page
haalbaarheidsscan chloordioxidegenerator? < body>