top of page

BIOCIDE: Dé Nieuwe techniek voor legionellapreventie en beheersing

Het HOW Blue Biocide systeem van Helderheid over Water is dé nieuwe techniek om legionella en biofilm te verwijderen, beheersen en te bewaken. Met het gebruik van het biocide systeem zijn er geen corrigerende acties meer nodig zoals reiniging van de installatie en herbemonstering. Dit zorgt voor een jaarlijkse kostenbesparing op legionellabeheer van 80 procent. Dankzij de toelating van het (ctgb) is het HOW Blue Biocide systeem niet alleen inzetbaar voor ziekenhuizen, verpleeghuizen of zorginstellingen, maar ook voor kantoren, hotels en particulieren. Naast de garantie op een legionella veilige omgeving is het biocide systeem 100% afbreekbaar en dus gezond voor mens, natuur en milieu.  

 

Jaarlijkse kostenbesparing
van 80% bij gebruik Biocide

 • Legionella en microbiologie in het algemeen zorgen vaak voor grote problemen op het raakvlak van organisatie en veiligheid. Bij te hoge KVE-waarden, is het verplicht een stappenplan te volgen. Het kost veel tijd en geld om alle certificaten, documenten en rapporten te archiveren en om de uitvoering de bewaken en te borgen.

 

 • Het vergt een aanzienlijke tijd om handhaving van de instanties voor te bereiden en op te volgen. Op basis van onze ervaringen bij diverse klanten hanteren wij bij het gebruik van het HOW Blue Biocide apparaat een jaarlijkse kostenbesparing van 80 procent op beheerskosten van legionella. Deze grote besparing komt o.a. doordat er geen corrigerende acties meer nodig zijn zoals reiniging van de installatie en herbemonstering.

 

 • De terugverdientijd van de overstap naar Biocide is slechts een halfjaar. 

Het HOW Blue Biocide systeem levert

de volgende voordelen op:

 • Legionella veilige omgeving binnen drie maanden na plaatsing: geen ad hoc situaties binnen de omgeving.

 • Minder kans op legionellaloze meldingen.

 • Er zijn geen corrigerende acties meer nodig zoals reiniging van de installatie en herbemonstering.

 • Biocide systeem heeft een C.t.g.b. verklaring, hierdoor op alle gebouwsoorten toepasbaar.

 • Drinkwater blijft ook met biocide-systeem schoon.

 • Klant hoeft het leidingwerk niet te veranderen, maar zit met vaste kosten per jaar dankzij biocide systeem. 

Voordelen t.o.v. gebruik van koper of zilver:

 • Het is gelijkwaardig aan de bestrijding met koper zilver ionisatie, echter het grote voordeel is dat Biocide aantoonbaar milieuvriendelijker is en het geen nadelige bijwerkingen heeft voor de eindgebruiker.

 • Het HOW Blue Biocide systeem mag op alle gebouwsoorten worden toegepast.

 • Bij gebruik biocide is er een minimale monstername t.o.v. koper-zilver.

 • Bij koper-zilver moet je aantonen dat je binnen de norm blijft voor de hoeveelheden in het water.

 • Een voordeel van Biocide ten opzichte van koper -zilver ionisatie is dat de kosten van aanschaf relatief gelijk zijn.

Hoe werkt het Biocide systeem?

Het systeem van HOW Blue Biocide produceert, doseert en bewaakt continu op veilige wijze Chloordioxide als desinfectie van (drink)water. Het systeem voegt een minuscule toestroom van 0,2 ppm chloordioxide in het drinkwatersysteem van de desbetreffende vestiging. De werkzame stof chloordioxide wordt in situ bereid door de twee precursor: Zoutzuur en natriumhypochloriet, met elkaar te mengen. Deze techniek wordt direct na de watermeter gedoseerd en heeft geen nadelige gevolgen voor de veiligheid van het water (heeft namelijk de Ctgb-verklaring, toelatingsnummer: 16197 N).

Chloordioxide als desinfectie middel heeft zich in heel Europa al reeds bewezen met naar schatting zo’n 85.000 uitstaande Chloordioxide generatoren. In de bestrijding tegen Legionella in onze waterleidingsystemen is het tegengaan van biofilm door de residuale werking van Chloordioxide dan ook een belangrijke factor.

HOW Blue Biocide systeem uitleg.jpg

Bruikleen

Het HOW Blue Biocide apparaat wordt middels een bruikleen overeenkomst verhuurt inclusief het complete onderhoud hiervan. Vanuit de leverancier wordt een legionellaveilige situatie gegarandeerd. Het apparaat heeft een mini gebouwbeheersysteem functie, dit betekent dat wanneer en storingen zijn en/of de biocide bijna op zijn deze gemeld worden. De onlinesoftware wordt aangeboden volgens het software as a service (SaaS) model. Dit betekent dat het een onlinedienst betreft. U schaft de software niet aan, maar betaalt een vast bedrag per jaar voor het gebruik. Hierdoor kunnen wij een optimale service bieden en heeft u de laatste updates van het pakket.

Biofilm blijft onder controle

Biofilmvorming is in het leidingsysteem namelijk vaak een besmettingsbron die moeilijk aan te pakken is. De biofilm vormt een beschermende laag over de pathogene organismen waardoor deze niet bereikt worden door de meeste desinfectiemiddelen en schoonmaak systemen.

Ook al lijken leidingen schoon, blijft de kans aanwezig dat gevaarlijke biofilms aanwezig zijn. Het HOW Blue Biocide systeem met het Full Circle Solution totaalconcept is er op gericht om de biofilm onder controle te houden waardoor bacterie groei geen kans meer krijgt. Dankzij de goede biociderende eigenschappen van chloordioxide wordt het ook steeds meer als universeel desinfectiemiddel ingezet. Het wordt in toenemende mate gebruikt voor de desinfectie van drink – en proceswater gebruikt, bij het wassen van levensmiddelen, frisdranken, koel- en afvalwater.

Voorwaarden

Om de werking van de HOW Blue Biocide verdeler te kunnen garanderen, moet de installatie in zijn geheel voldoen aan het -drinkwater (293)- en bouwbesluit en daar waar het een prioritaire instelling betreft ook aan de regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater. Om hier zeker van te zijn, dient door een BRL 6010 gecertificeerde organisatie hierop gecontroleerd worden. De controle omvat de gehele technische waterinstallatie, stagnaties, dode einden, door spuibaarheid en de werking van het bestaande beheersplan (indien aanwezig).

Naast de verklaring van het Ctgb is het HOW Blue Biocide systeem in behandeling bij het Keurings Instituut voor Waterleiding Artikelen (KIWA). In de beoordelingsrichtlijnen zijn alle eisen opgenomen die de markt en overheid stellen aan producten die in contact komen met drinkwater: zowel de private, functionele eisen als de publieke, hygiënische eisen. Het Kiwa Water Mark is daarmee hèt efficiënte middel voor verkoop en gebruik van deze producten op de Nederlandse markt: producenten en leveranciers hebben nog maar met één eisenpakket te maken en de gebruiker is in één keer ontzorgd en hoeft niet verder te kijken.

HOW is KIWA BRL6010 gecertificeerd 

HelderheidOverWater (HOW) is een BRL 6010- gecertificeerd bedrijf en mag hierdoor volledig inspecteren, de risicoanalyse opstellen, als ook het beheersplan en/of het logboek van het koud- en warmwatersystemen in het bovengenoemde complex, conform de regeling Legionellapreventie in leidingwater (Drinkwaterbesluit, MRLP NEN1006, ISSO 55.1 en 2, BRL 6010).

kiwa-br6010-gecertificeerd-legionella.pn

Onze partners

HelderheidoverWater werkt al jarenlang samen met verschillende technische partners, die hun sporen hebben verdiend op het gebied van legionella preventie en duurzame energievoorziening. Deze samenwerking zorgt voor een optimale en bedrijfszekere uitvoering van de projecten.

Helder en transparant

Water heeft als waardevolle eigenschap een krachtige helderheid. Deze transparantie vindt u ook terug in onze dienstverlening. HelderheidOverWater werkt met vooraf afgesproken doelstellingen, duidelijke kosten- batenanalyses en tools waarmee u achteraf kun monitoren

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact op.

4.PNG
bottom of page