haalbaarheidsscan chloordioxidegenerator? < body>
top of page

Wat moet ik als eigenaar van een bedrijf doen om legionellabesmettingen te voorkomen?

Bijgewerkt op: 6 dec. 2023


fotorechten van: https://okcomply.com


Op bepaalde locaties bestaat het risico op veteranenziekte (legionellose) als gevolg van de inademing van de legionellabacterie. Dit kan aanwezig zijn in vernevelde zeer kleine waterdruppeltjes. Deze specifieke locaties worden aangeduid als 'prioritair'. Indien u eigenaar bent van zo'n locatie, is het van essentieel belang dat u passende maatregelen neemt om legionella preventie te waarborgen. Ontdek hoe u de veiligheid op uw locatie kunt waarborgen en het risico op veteranenziekte kunt minimaliseren.


Locaties met verhoogd risico op legionellabesmetting via verneveld drinkwater


In de context van drinkwater is vastgesteld dat bepaalde locaties met een gedeelde watervoorziening of collectief leidingnet een verhoogd risico op legionellabesmetting hebben. Deze specifieke locaties worden als 'prioritair' beschouwd en krijgen daarom voorrang bij de preventie van legionella. Tot deze prioritaire locaties behoren:

 1. Asielzoekerscentra

 2. Badinrichtingen zoals zwembaden en sauna's

 3. Benzinestations, truckstops en wegrestaurants met douchefaciliteiten

 4. Bungalowparken en (mini)campings

 5. Celinrichtingen zoals gevangenissen en politiebureaus

 6. Jachthavens

 7. Logiesverblijven zoals hotels, pensions en woonlogiesverblijven (bed and breakfasts) waar meer dan 5 personen kunnen overnachten

 8. Ziekenhuizen

 9. Zorginstellingen


Prioritaire locaties: Verplichte maatregelen tegen legionella in drinkwater


Indien u eigenaar bent van een prioritaire locatie waar mensen door drinkwater blootgesteld worden aan het risico van een legionellabesmetting, zijn de volgende verplichte maatregelen van toepassing:


Risicoanalyse laten uitvoeren:

 • U dient een risicoanalyse te laten uitvoeren door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf. Deze analyse identificeert locaties waar legionellabacteriën zich kunnen ontwikkelen binnen uw drinkwaterinstallatie.


Beheersplan laten opstellen:

 • Op basis van de risicoanalyse moet u een beheersplan laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf. Dit plan omvat verplichte maatregelen die nodig zijn om de groei van legionellabacteriën te voorkomen.


Bijhouden in een logboek:

 • U bent verplicht om in een logboek bij te houden welke maatregelen u heeft genomen volgens het beheersplan.


Regelmatige controle van het water:

 • Minimaal twee keer per jaar moet u het water laten controleren op legionella. Deze metingen moeten worden uitgevoerd door een goedgekeurd laboratorium.


Maatregelen bij overschrijding van limiet:

 • Indien het aantal kolonievormende eenheden per liter (kve/l) in het drinkwater 100 of meer bedraagt, bent u verplicht maatregelen te treffen om het aantal legionellabacteriën te verminderen. In dit geval moet u tevens een melding doen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).


Het opvolgen van deze maatregelen is essentieel om de veiligheid van uw drinkwaterinstallatie te waarborgen en de gezondheid van de gebruikers te beschermen. Neem de vereiste stappen en zorg voor een veilig drinkwateromgeving op uw prioritaire locatie.


Andere locaties


Voor diverse locaties; waaronder scholen, sportgebouwen, kantoren en winkels, is het van belang om de waterinstallatie op een juiste wijze aan te leggen en te onderhouden. Hoewel de eerder genoemde maatregelen niet van toepassing zijn, dienen alle eigenaren ervoor te zorgen dat hun leidingwaterinstallaties voldoen aan de gestelde eisen. Deze zijn beschreven in de algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties volgens de NEN-norm 1006. De gedetailleerde richtlijnen voor leidingwaterinstallaties zijn te vinden in de Waterwerkbladen. Een correcte uitvoering van deze Waterwerkbladen garandeert naleving van de NEN 1006 en handhaving van de kwaliteit van het drinkwater.


Op zoek naar een definitieve oplossing tegen legionella? Lees dan hier meer verder.

28 weergaven1 opmerking

1 Comment


cor otterspeer
cor otterspeer
Nov 14, 2023

Alleen bij besmettingen van >1000 kve/l dient ILT te worden ingeschakeld

Like
bottom of page
haalbaarheidsscan chloordioxidegenerator? < body>